Curricula acestui program de perfecţionare conţine metode de formare profesională continuă care asigură creşterea capacităţii tehnice şi de management a directorilor de departament/ divizie informatică în gestionarea şi soluţionarea problemelor de producţie apărute ca urmare a schimbărilor cerinţelor pieţelor globalizate de produse, tehnologii şi servicii.

 

            Tematica abordată în acest program de perfecţionare are în vedere:

*      Rolul analizei structurale în domeniul proiectării asistate de calculator;

*      Managementul fluxului general de lucru în echipă şi algoritmizarea activităţilor;

*      Programe de analiză structurală şi programe CAD – conexiuni programe şi utilizări;

*      Performanţele principalelor programe de analiză structurală de pe piaţa de software;

*      Aplicaţii în industria echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară;

*      Organizarea şi administrarea bazelor de date specifice;

*      Analiza structurilor complexe prin metoda complexificării treptate;

*      Managementul analizei structurale, limite de aplicabilitate.

 

Procesul de învăţare include elemente teoretice şi practice bazate pe:

*      scheme logice, prezentări, dezbateri, discuţii active, studii de caz;

*      sprijinirea şi încurajarea implicării active a tuturor participanţilor;

*      utilizarea unor exemple practice susţinute de filme şi imagini video;

*      simularea condiţiilor şi proceselor în scopul identificării variantelor optimizate.

 

Avantajele şi beneficiile participanţilor, absolvenţi ai acestui curs de perfecţionare se concretizează în:

*      dezvoltarea componentelor şi creşterea capacităţii tehnice şi de management a directorilor de departament/divizie informatică în gestionarea şi soluţionarea problemelor de producţie;

*      dezvoltarea abilităţilor de monitorizare a implementării soluţiilor optimizate în activitatea departamentului/diviziei;

*      perfecţionarea cunoştinţelor în supervizarea proiectului/ reproiectării de soluţii informatice complexe;

*      metode noi utilizate în managementul instruirii resurselor umane proprii;

*      creşterea capacităţii de a înţelege şi de a se adapta la sarcinile cerute de angajator în contextul schimbărilor caracteristicilor de piaţă şi de management strategic;

*      la absolvirea acestui program de perfecţionare, participanţii vor primi un Certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, cu rol important în consolidarea dosarului profesional.

Autorizatie Director.JPG