Curricula acestui program de perfecţionare conţine metode moderne de formare profesională continuă care asigură participanţilor dobândirea de noi cunoştinţe în obţinerea, testarea şi utilizarea noilor materiale în scopul îmbunătăţirii parametrilor funcţionali ai echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare precum şi creşterii competitivităţii  şi durabilităţii acestora. De asemenea participanţii îşi pot îmbunătăţii competenţele, aptitudinile şi cunoştinţele interdisciplinare (tehnologii noi, prelucrarea şi conducerea sistemelor automatizate, protecţia mediului) pentru o mai bună adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii şi implicit ale angajatorului.

 

            Tematica abordată în acest program de perfecţionare are în vedere:

*      Structura echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor destinate agriculturii şi industriei alimentare;

*      Organe de lucru specificecondiţii tehnice, tipuri şi performanţă;

*      Durata activă de viaţă a echipamentelor tehnice. Conceptul de refabricaţie;

*      Materiale noi folosite în structura mecanică şi mecatronică a echipamentelor tehnice şi instalaţiilor (oţeluri speciale, materiale compozite, materiale sinterizate, materiale pulverulente şi termopulverizate, materiale de etanşare, materiale plastice, materiale speciale);

*      Procese de acoperire a organelor de lucru supuse solicitărilor mecanice;

*      Managementul procedeelor de aplicare a materialelor noi pentru îmbunătăţirea performanţelor;

*      Exemple de succes privind utilizarea materialelor noi în construcţia echipamentelor tehnice şi instalaţiilor (transferul de bune practici);

*      Direcţii noi de dezvoltareinovare a echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industria alimentară.

 

Procesul de învăţare include elemente teoretice şi practice bazate pe:

*      scheme logice, prezentări, dezbateri, discuţii active, studii de caz;

*      sprijinirea şi încurajarea implicării active a tuturor participanţilor;

*      utilizarea unor exemple practice susţinute de filme şi imagini video;

*      simularea condiţiilor şi proceselor în scopul identificării variantelor optimizate.

 

Avantajele şi beneficiile participanţilor, absolvenţi ai acestui curs de perfecţionare se focalizează pe:

*      formarea profesională specializată cu accent pe informaţii şi tehnologii noi;

*      aplicabilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, cu caracter permanent practic, în activitatea de fabricaţie, montaj, exploatare şi reparaţie a echipamentelor tehnice;

*      creşterea performanţelor la locul de muncă datorită însuşirii de cunoştinţe şi abilităţi;

*      creşterea capacităţii de a înţelege şi de a se adapta la sarcinile cerute de angajator în contextul schimbărilor caracteristicilor de piaţă şi de management strategic;

*      la absolvirea acestui program de perfecţionare, participanţii vor primi un Certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, cu rol important în consolidarea dosarului profesional.

Autorizatie Mecanic.JPG